Aug 25, 2015

Underskattade skatter - En undersökning av vad svenska folket tror om skatternas omfattning

Rapporten innehåller en ny undersökning om svenska folkets kännedom om skatternas omfattning. Rapporten tar också upp teorier om dolda skatter, om s.k. skatteförvillning och diskuterar olika möjligheter att öka tydligheten och transparensen kring skatternas omfattning. Skatter utgör den enskilt största utgiften för de flesta hushåll. För en vanlig löntagare handlar det om drygt hälften av den...

Proceed to the page: http://linkis.com/AKdcu

Similar Articles Added Earlier

 • Så här kan det inte fortsätta | DET GODA SAMHÄLLET

  Mohamed Omar I senaste numret av tidskriften Neo (3/2015) möter Paula Neuding före detta integrationsministern Erik Ullenhag. Det är inget vackert porträtt. Ullenhag har för stora delar av svenska folket blivit själva sinnebilden för den havererade integrationspolitiken. Det var han som bemötte...

 • Så här kan det inte fortsätta | DET GODA SAMHÄLLET

  Mohamed Omar I senaste numret av tidskriften Neo (3/2015) möter Paulina Neuding före detta integrationsministern Erik Ullenhag. Det är inget vackert porträtt. Ullenhag har för stora delar av svenska folket blivit själva sinnebilden för den havererade integrationspolitiken. Det var han som bemötte...

 • Invandrare fick rätt till socialbidrag för att flyga hit sina tio barn « Avpixlat

  Svenska folket fortsätter att betala sina skatter trots att miljarder och åter miljarder av dessa används till den destruktiva massinvandringspolitiken. Frågan är hur många bisarra fall som det från Bräcke det behövs för att få denna vilja att krackelera på allvar. Tidigare har vi bland annat hört...

 • Replik TCO: "Den svenska modellen står stark" | SvD

  ”En förlegad svensk modell” är rubriken på Siri Steijers ledare i SvD 10 augusti. Trots alla påståenden om motsatsen så står den svenska modellen stark. Kollektivavtalstäckningsgraden ligger stabilt kring 90 procent.

 • EU-ländernas skuldsättningsgrad accelererar

  Enligt eurostats senaste rapport som släpptes under förmiddagen har statsskulderna som andel av BNP det senaste året ökat med en procentenhet i eurozonen och två procentenheter i EU. Den svenska statsskulden ökade med hela 4,4 procentenheter. Trots att Europeiska centralbanken under året hann...

Latest Links Processed

0/120