Politisk kommentator på Dagens Nyheter. Förflutet som undersökande reporter och mycket intresserad av försvars- och säkerhetspolitik. Mejl: ewa.stenberg@dn.se