Yatsenyuk Should Comment on Soviet 'Invasion' Remarks, Not Germany: Berlin / Sputnik International 6 years ago