Mar 11, 2020

Не изненађује то што Демократској странци смета увођење реда у држави | Српска напредна странка

За време своје владавине, плански су доносили законе којима је онемогућена било каква санкција за криминалце, који су преко ноћи упадали на туђе поседе, крали државу и грађане.

Proceed to the page: http://linkis.com/Ibj6B

Most Recent sns.org.rs Articles

Latest Links Processed

0/120