“Det är ett politiskt haveri, ansvar borde utkrävas” 4 years ago