Overmatchet SVT journalist buhes ud og grines af 6 years ago