Els Viatges han tingut una missió, possible: aconseguir poders i escampar-los via @Slidely #s2cast15 #rEDUvolution 4 years ago