Important

This page can not be shown in IFRAME according to www.skolmatsverige.se rules.
You will be redirected to http://www.skolmatsverige.se/ovrig-personal in 3 seconds. Stop

Ja,även skolmaten är viktigt för lärande och utveckling. 5 years ago