ผุดป้ายผ้ารูปชูสามนิ้ว-ต้านรัฐประหาร หลายจุดในเมืองเชียงราย via @sharethis 6 years ago