Jun 09, 2015

Manifest en defensa de l’atenció primaria | SAP Muntanya

Manifest en defensa de l'Atenció Primaria L’anomenada crisi ha colpejat molt durament als veïns i veïnes dels nostres districtes, raó per la qual creiem necessària una concepció de la salut més enllà del seu aspecte sanitari, tenint en compte aquells determinant socials –educació, habitatge, entorn físic, atur, alimentació, etc. Una mirada en salut des d’un…

Proceed to the page: http://linkis.com/5g05w

Similar Articles Added Earlier

Similar Articles Added Today

Latest Links Processed

0/120