Jul 14, 2015

Även du kan lyfta rasmassorna i Syrien #Hjälp_En_Hjälte | Salim Salamah's Blog

This piece appeared originally in English: You Too, Can Lift The Rubble. Translated to Swedish by Lina Myritz Att idag nämna Syrien bland icke-syrier är att framkalla ett flertal obehagliga associationer. Främst bland dessa märks kanske ISIS som överskuggar Assads vidrigheter även om hans offer till antalet är fler. Samtalet kommer att kännetecknas av ord…

Proceed to the page: http://linkis.com/RT68W

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120