Important

This page can not be shown in IFRAME according to riksarkivet.se rules.
You will be redirected to https://riksarkivet.se/nyheter-och-press?item=110739 in 3 seconds. Stop

Riksarkivet och Kungliga biblioteket i fördjupat samarbete om massdigitalisering - Nyheter och ... #Riksarkivet 3 years ago