27
avatar
Nnem sabia que o Carlos Nascimento tava doente  
03 Oct
soc soc soc soc