Oct 05, 2016

El Quadern d'Enric : GP Ajuntament, AMORTITZACIÓ PRÉSTEC

L’Ajuntament de Tavernes aprova l’amortització de 2,1 milions d’euros i cancel·la el préstec per a pagar als proveïdors Esta amortit...

Proceed to the page: http://linkis.com/P5EaK

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120