Karin Båtelson
Ordf för Sjukhusläkarna. Förste vice ordförande
Läkarförbundet. Önskar jämlik kunskapskapande...