Dec 23, 2014

Vi stiller krav. Også til Flygtninge | Berlingske Politiko

Jeg vil gerne slå fast: Jeg synes, at det siger sig selv, at vi skal stille krav og sætte folk i gang og ikke bare overlade dem til sig selv. Det gælder helt generelt i Danmark – og også blandt de flygtninge, der kommer til landet. De skal så hurtigt som muligt ud i samfundet og have et arbejde. Det er ikke alene godt for den enkelte asylmodtager, det er også godt for samfundet generelt.

Proceed to the page: http://linkis.com/zNfyW
0/120