Dec 11, 2014

En liten fråga | Petterssons gör skillnad

På jobbet ställdes en fråga av en kvinnlig medarbetare som jag gärna vidarebefordrar. "Många av de som söker asyl i Sverige placeras på stora herrgårdar och andra slottsliknande byggnader i lugn och vacker natur. Där får de allt serverat och de omhuldas varje tid på dygnet och inte ett enda krav ställs. Hur kommer de…

Proceed to the page: http://linkis.com/SSpHQ
0/120