Aug 19, 2015

Moderaterna vill att skoldagen ska börja senare

Under Moderaternas partistämma i oktober ska partiet förhålla sig till en ny politik som riktar sig till familjer och deras ”livspussel”, enligt Aftonbladet. Bland förslagen finns en uppmaning till kommuner att senarelägga skolstarten på morgonen för att skapa flexibilitet. – Jag tycker vi ska uppmuntra alla kommuner till att ge så god flexibilitet som möjligt i början på skoldagarna, säger...

Proceed to the page: http://linkis.com/nf0Dw

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120