Nov 08, 2019

Chia sẻ của Startup Việt về tối ưu chi phí kinh doanh bằng dịch vụ văn phòng ảo - office168.vn

“Virtual Office” (Văn phòng ảo) là thuật ngữ chỉ về hình thức cung cấp văn phòng nhằm giúp mọi thông tin giao dịch của doanh nghiệp đều được gửi đến đúng trụ sở. Ngày nay, để giải được bài toán khan hiếm văn phòng cho thuê với số lượng 1.500 doanh nghiệp Startup tăng mỗi năm thì dịch vụ cho thuê văn phòng ảo đã ra đời với giá thuê mỗi tháng chưa đến 500.000 VNĐ, thậm chí có nhiều nơi ưu đãi lên...

Proceed to the page: http://linkis.com/7BQwp7L

Similar Articles Added Earlier

Similar Articles Added Today

Latest Links Processed

0/120