Dec 11, 2014

Ingen mänsklig rättighet att välja hemland! | Norah4you's Weblog

När media idag börjar ta upp på bordet den verklighet som finns och som är så långt från vänsternissars och flumliberalers drömmar via feltolkning av Rosseau som tänkas kan, så finns det alltid de som vägrar acceptera att Sverige styrs av Grundlagarna där Regeringsformen är den som talar om hur, samt att det aldrig varit…

Proceed to the page: http://linkis.com/46HFg
0/120