Jan 05, 2015

Ernest Malinowski - polski inżynier, który został bohaterem w Ameryce Płd. Zbudował najwyżej położoną kolej świata - Niezwykle.com

Życiorys – Projekt inżyniera Ernesta Malinowskiego przewiduje przeprowadzenie linii kolejowej na wysokości prawie 5000 m n.p.m., a to jest niemożliwe. Również zaprojektowane przez niego mosty i żelazne wiadukty są jeszcze mało znane w technice, obliczenia wątpliwe, a realizacja ryzykowna – tak oceniali projekt Polaka XIX-wieczni eksperci. Mimo że całe przedsięwzięcie uważano wtedy (lata...

Proceed to the page: http://linkis.com/5Mm9I
0/120