Speed of light may not be constant, phycisists say czy światło ma stałą prędkość? 8 years ago