Apr 09, 2015

Mediernes politiske magt er stærkt overvurderet | Mandag Morgen

Journalister og politikere har stærkt urealistiske forestillinger om mediernes politiske indflydelse. Ifølge forskere er det først og fremmest politikerne selv, der sætter dagsordenen. De sociale medier har gjort dem mindre afhængige af de traditionelle kommunikationskanaler, og siden nytår har den politiske dagsorden været domineret af partiernes egne kampagner. 

Proceed to the page: http://linkis.com/DAh96
0/120