Jan 06, 2017

2016, Israel Tangkap 1250 Anak di Bawah Umur

Lembaga Pusat Studi Urusan Tawanan Palestina menegaskan, selama 2016 terjadi operasi penangkapan besar-besaran Israel terhadap warga Palestina yang usianya di bawah 18 tahun. Operasi keamanan penangkapan ini dikenal sebagai brutal terhadap generasi Intifadhah Palestina karena yang menjadi target selama setahun ini mencapai 1.250 anak yang usianya antara 11 – 17 tahun.

Proceed to the page: http://linkis.com/EVeXD

Similar Articles Added Earlier

Similar Articles Added Today

Latest Links Processed

  • 191567.pdf | DocDroid

    https://mrcasino.bet/ ‫رررررر رررر رر ررر رررررر رررررر رررر‬ https://mrcasino.bet/mr/category/casino-online/ https://mrcasino.bet/mr/category/betting-website/ https://mrcasino.bet/mr/category/poker-gambling/ https://mrcasino.bet/mr/category/backgammon-casino/ https://mrcasino.bet/mr/category/b ...

  • neriktfntb » Wert-tools

    Wert-tools

  • Home - Đông Duy

    Khi chúng ta ở đây, ngay từ giây đầu tiên đã là đang biến đổi, giây thứ hai lại khác nữa. Thời gian khác nhau, môi trường khác nhau, tình cảm cũng khác nhau, tinh thần cũng khác nhau, vạn sự vạn vật luôn trong sự biến đổi mọi lúc mọi nơi, không sự vật nào không thay đổi. Trên đời này không có thứ...

0/120