Oct 26, 2015

Els fills del Mil·leni i l’aprenentatge: crònica d’una comunicació fallida | nodes

Van néixer amb el mil·leni, i han viscut la crisi de ple quan ho havien tingut tot a l'abast. Són els anomenats Generació Y. I avui us ofereixo 10 trets que al meu entendre els defineixen, i els allunyen de la nostra generació, que s'hauria d'esforçar per entendre-s'hi si no volem perdre la comunicació amb ells.…

Proceed to the page: http://linkis.com/ysts3

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120