Jun 21, 2016

Klasser som har kvalifisert seg til MatteMaraton-finalen — MatteMaraton

Etter følgende kriterier, har klassene under kvalifisert seg til MatteMaratonfinalen i august. 1. 90% eller fler av elevene i klassen har fullført minst ett Maraton. 2. Elevene i klassen har i snitt fullført to Maraton eller mer. Merk at det kun er MatteMaraton-oppgaver som er kvalifiserende til MatteMaratonfinalen, så dersom din klasse eksempelvis har gjort tusenvis av...

Proceed to the page: http://linkis.com/hVyNs

Similar Articles Added Earlier

Similar Articles Added Today

Latest Links Processed

0/120