Original URL
directe #PPCC Mentre esperem la independència, el deute espanyol se situa a l’altura de Xipre: El de... @directe 6 years ago