Pārmaiņas administratīvo pārkāpumu jomā: tiesvedības process un tiesas kompetence via @LV_portals Skaidro @Tieslietas 6 years ago