Piesārņotākās vietas Latvijā: kur atrodas un kā tiek uzturētas? SKAIDROJAM via @LV_portals 6 years ago