Oct 21, 2015

Gynnsamma förhållningssätt – reflektion - Magnus Blixt

Igår tog jag en kort paus från undervisningen och mina nya goa elever för att flyga ner till Blekinge för att tanka lite ny energi. Detta gjordes dels genom en promenad utmed stranden i Torsö, dels genom att vara med och leda ett seminarium i Lärares yrkesetik. Att leda dessa seminarier tar förstås en del…

Proceed to the page: http://linkis.com/YKTnr

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120