Nov 03, 2015

Linia Północ-Południe i orientacje polskiej polityki zagranicznejLiberte! | Liberte!

Z Adamem Balcerem, Dyrektorem Programu 'Polityka rozszerzenia i sąsiedztwa UE' w DemosEuropa - Centrum Strategii Europejskiej rozmawia Wojciech Białożyt. W artykule 'Orientacje polskiej polityki zagranicznej' opublikowanym w magazynie 'Debata' zawierającym główne tezy przyszłej książki 'Rozgrywający czy pionek?' zaproponowałeś, wraz z Kazimierzem Wóycickim, reorientację polityki zagranicznej...

Proceed to the page: http://linkis.com/QU5KK

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120