Jan 09, 2017

LAIA ESTRADA: Tarragona és la ciutat de la gran opacitat - Diari La República : Diari La República

La CUP és un dels partits més actius a l’Ajuntament de Tarragona. Els seus regidors van arribar al palau municipal decidits a aixecar les catifes i a denunciar tot allò que contrariés la llei. I des d’aleshores no han parat. No tenen cap recel en fer servir el dit indicador per posar en evidència la manca …

Proceed to the page: http://linkis.com/EF2by

Similar Articles Added Earlier

Similar Articles Added Today

Latest Links Processed

0/120