Oct 05, 2016

La Cotorra de la Vall: PLENARI D'OCTUBRE 2016: L'Ajuntament il·luminarà la torre de guaita

L’Ajuntament de Tavernes va aprovar en el plenari de dilluns destinar 7.905 euros per executar el projecte d’il·luminació de la torre d...

Proceed to the page: http://linkis.com/FuOtn

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120