Important

This page can not be shown in IFRAME according to www.ccma.cat rules.
You will be redirected to https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/300/la-politica/video/5259231/ in 3 seconds. Stop

Link shared by
Carme Català
Carme Català @Carutelam
Et diré sempre la veritat Espriu A la conquesta de l'irracional (desordre) Dalí. L'ordre és l'essència mateixa de l'Univers Krishnamurti
La relació de Cat i Espanya. No us perdeu aquest programa 6 years ago