Nawrócony neofita, lepiej późno niż wcale 8 years ago