W ZSRR w latach 1937-38 zginęło ok. 140 tys. Polaków 7 years ago