Aug 13, 2015

Aynur Özkaya on Instagram: “Mü'minûn, 116. Hak melik olan Allah pek yücedir, Ondan başka ilah yoktur; Kerim olan Arş'ın Rabbidir.”

“Mü'minûn, 116. Hak melik olan Allah pek yücedir, Ondan başka ilah yoktur; Kerim olan Arş'ın Rabbidir.”

Proceed to the page: http://linkis.com/ESJy4

Similar Articles Added Earlier

Most Recent instagram.com Articles

Latest Links Processed

0/120