Jan 14, 2016

Virtuti Militari za dokonanie masakry w polskiej wsi Koniuchy - Historia - WP.PL

29 stycznia 1944 r. sowieccy partyzanci bestialsko wymordowali polską wieś Koniuchy. Dowodzący masakrą Genrikas Zimanas po wojnie został uznany za bohatera, władze Polski ludowej przyznały mu Virtuti Militari. Odznaczenia nigdy mu nie odebrano.

Proceed to the page: http://linkis.com/teAYu

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120