Dec 31, 2015

Michał Boym - "polski Marco Polo" - Historia - WP.PL

• Polski jezuita został ambasadorem ostatniego cesarza Chin z dynastii Ming • Boym jest dziś w Chinach nazywany "polskim Marco Polo" • W 2012 r. w ukazały się "Dzieła Zebrane" Boyma w języku chińskim • Podróżnik do dziś jest zapomniany zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie

Proceed to the page: http://linkis.com/JP9St

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120