Dec 12, 2014

Följ inte efter Danmark - hd.se

Att Dansk folkeparti nu är största parti i Danmark ställer krav på eftertanke i Sverige.

Proceed to the page: http://linkis.com/EiZ0i
0/120