Dec 10, 2014

Utveckla valfriheten i vården - Debatt - Göteborgs-Posten

Det finns starka skäl till att behålla och utveckla vårdvalssystemet. Sedan lagen om valfrihetssystem, Lov, blev obligatorisk för landstingen 2010 har tillgänglighet, kvalitet, patientnöjdhet och utbud förbättrats, skriver bland andra Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund.

Proceed to the page: http://linkis.com/6x7v6
0/120