Nov 02, 2015

Glömstaresan » Lärmiljö för vem och vad? Varför? Varför inte?

Vecka 44 – viktig tid för kompetensutveckling och inspiration till nya tag. Vi har bland annat haft förmånen att ha och delta i workshop och föreläsning med Peter Lippman, arkitekt som forskar på l…

Proceed to the page: http://linkis.com/EMdMq

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120