Oct 26, 2015

Toni Blair reconeix les mentides de la guerra a l’Iraq - Geopolítica.cat

Toni Blair, en una entrevista concedida a la CNN, a dotze anys de la invasió de l'Iraq basada en les mentides de Bush fill, ha entonat el ‘mea culpa’.

Proceed to the page: http://linkis.com/6ozJE

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120