Oct 18, 2015

Resolt el misteri de les Toyotes de l'Isis? - Geopolítica.cat

La notícia ara és que acusen als Estats Units i a la Gran Bretanya de ser els responsables "indirectes" de que aquests Toyotes siguin a les mans de l'Isis,

Proceed to the page: http://linkis.com/n6fF6

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120