Oct 16, 2015

La Unió Europea i Turquia han arribat a un acord, tres mil milions d'euros, visats pels turcs i el cap d'Assad a canvi d'aturar els refugitas. - Geopolítica.cat

Aquesta nit passada la Unió Europea i Turquia han arribat a un acord sobre el tema de l'emigració o per posar-ho més simple com deixar dins territori turc els milions de víctimes

Proceed to the page: http://linkis.com/NRnfM

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120