Oct 22, 2015

L' Alt Comissionat de Nacions Unides denúncia detencions i maltractament de refugiats a la República Txeca - Geopolítica.cat

L'Alt Comissionat per als Drets Humans ha criticat amb vehemència avui la detenció el maltractament d'emigrants i refugiats que arriben a la República Txeca

Proceed to the page: http://linkis.com/th8eB

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120