Oct 21, 2015

Els candidats presidencials dels Estats Units i la política exterior - Geopolítica.cat

Queda poc més d'un any per les eleccions americanes un dels esdeveniments més seguits a escala mundial, per la seua importància respecte a les relacions entre els Estats de tot el món.

Proceed to the page: http://linkis.com/njTjp

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120