Nov 29, 2015

El president del Parlament Europeu s'ha compromès a avançar a la liberalització de visats amb Turquia - Geopolítica.cat

El Parlament Europeu s'ha compromès a avançar, fins i tot pel que fa a la liberalització dels visats amb Turquia, malgrat la seva condescendencia amb l'ISIS

Proceed to the page: http://linkis.com/84RZp

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120