Sep 23, 2015

El ministre espanyol Margallo afirma "Si Catalunya se independiza perdería la nacionalidad española, como otras colonias" - Geopolítica.cat

El ministre d’afers estrangers espanyol és sense dubte un dels més actius en intentar combatre el moviment d’alliberament nacional català, fet que pot semblar paradoxal, però de fet és absolutament lògic, vist que el ministre considera que Catalunya és una colònia espanyola i compara Catalunya amb les repúbliques sud-americanes i Algèria, avui ha fet aquestes declaracions al Mati de Catalunya...

Proceed to the page: http://linkis.com/eDHn2

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120