Sep 22, 2015

Diputats federals suïssos demanen una mediació entre Catalunya i Espanya - Geopolítica.cat

Cinc consellers federals suïssos han presentat una interpel·lació al Consell Federal del país alpí, a la seva proposta volen que Suïssa mediï entre Catalunya i Espanya si després del 27-S els catalans fan una declaració d’independència. Tots els partits han subscrit la interpel·lació, amb excepció del Partit Liberal Radical (PLR). La Confederació Helvètica té una llarga tradició en fer de...

Proceed to the page: http://linkis.com/z7tnF

Similar Articles Added Earlier

Similar Articles Added Today

Latest Links Processed

0/120